top of page

Sat, 10 Aug

|

A LUMINARY LIFE

WORKSHOP - DISCOVER YOUR ROOTS

Our family is the system we are coming from, our source. By acknowledging all its parts, the bright ones as well as the dark ones, we are acknowledging our roots. And our roots are the basis for our growth.

Registration is Closed
See other events
WORKSHOP - DISCOVER YOUR ROOTS

Time & Location

10 Aug 2019, 09:00 – 17:00

A LUMINARY LIFE, 193 Lý Thái Tổ, Cẩm Sơn, Hội An, Quảng Nam 563956, Vietnam

Guests

About The Event

DISCOVER YOUR ROOTS WITH TORSTEN

FAMILY CONSTELLATION WORKSHOP

Our family is the system we are coming from, our source. By acknowledging all its parts, the bright ones as well as the dark ones, we are acknowledging our roots. And our roots are the basis for our growth. Just as we inherit physical traits from our parents, we also inherit emotional patterns that are unconscious and unspoken.

Unaware of their influences upon us, we perpetuate family patterns of illness, failure, unhappiness, addiction, etc. and pass them on to our children.

The profound and highly effective approach of Systemic Constellations allows us to break those patterns and lead healthier, happier, more fulfilled lives. It works on a deeply felt, energetic level, with long-term and often life changing results.

In this workshop you will learn about your own family system and how it has an impact on you, even without you being aware of it. In the course of the day you will reflect on your own family and learn how to acknowledge it and use it as a resource rather than a hindrance.

In this workshop you:

🌿 learn how to improve your relationship to your roots and how to use them for your own growth,

🌿work on a personal issue with family constellation,

🌿 learn to listen to yourself by being a part of a family constellation,

🌿 reflect on your ancestors.

Saturday, 10th of August

Time 09:00-17:00 (Full day including lunch)

* VND 2,400,000 for participants who will have a constellation on their own issue, and includes one private session before workshop

* VND 1,200,000 for participating without personal issue

Limited space! Please reserve your spot by:

👉 📞 us on 0235 3 86 11 58

👉 📩 us via info@aluminarylife.com

http://consultosee.com/en/about-systemic-constellation/

--------

DR. TORSTEN SEEGER

“Systemic work helped me to become and accept the person I am. Acknowledging is the basis for living an authentic and fulfilled life and I am sure that Vietnamese people can experience and understand this. That’s why I founded ConsulToSee here.”

Torsten has 13 years of leadership experience in manufacturing, quality management and project management with the German multinational company SGL Group. Before this, he was working 6 years in R&D, mainly with the renowned German Max-Planck-Society and Noble-Prize laureate Harry Kroto.

At the age of 43 he experienced his first Family Constellation facilitated by Monika Wyss in Malaysia. This convinced him. As a result, he decided to get trained and certified by leading specialists of Systemic Constellation and Coaching, like Monika Wyss, Klaus P. Horn and Matthias Varga von Kibéd with Insa Sparrer.

______________________________________________________

KHÁM PHÁ CỘI NGUỒN CỦA BẠN CÙNG THẦY TORSTEN

WORKSHOP VỀ FAMILY CONSTELLATION

Gia đình là hệ thống đầu tiên nuôi dưỡng chúng ta, là cội nguồn của chúng ta. Bằng cách thấu hiểu và biết ơn những mảng cả sáng lẫn tối của nó, ta có thể hiểu được cội nguồn của chính mình. Cội nguồn chính là nền tảng cho sự phát triển. Bởi chúng ta kế thừa những nhân cách từ gia đình mình, chúng ta cũng kế thừa những khuôn mẫu cảm xúc mà thường không được ý thức hoặc nhắc đến.

Không nhận ra những ảnh hưởng mà chúng tác động lên mình, chúng ta kéo dài những khuôn mẫu ốm yếu, không vui, thất bại, nghiện ngập,… từ chính gia đình mình và truyền chúng cho thế hệ tiếp theo.

Cách tiếp cận hiệu quả và sâu sắc của Systemic Constellations cho phép chúng ta phá vỡ những khuôn mẫu đó và mang lại một cuộc sống đủ đầy, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Hệ thống hoạt động ở một mức độ sâu hơn, mức độ năng lượng với những tác động thay đổi dài hạn lên cuộc sống của bạn hiện tại.

Trong workshop này bạn có thể học về hệ thống gia đình của mình và cách mà nó tác động lên bạn, dù bạn có nhận thức được nó hay không. Trong khóa học, bạn sẽ nhìn nhận lại chính gia đình mình và học cách hiểu, biết hơn và sử dụng nó như một nguồn động lực thay vì những sự trở ngại.

Workshop này sẽ cho bạn những trải nghiệm sau:

🌿 Học cách cải thiện từ mối quan hệ đến cội nguồn của bản thân và cách sử dụng chúng để trưởng thành và phát triển hơn

🌿 Giải quyết những vấn đề cá nhân bằng Family Constellation

🌿 Học cách lắng nghe bản thân bằng việc trở thành một phần của hệ thống Family Constellation

🌿 Nhìn nhận lại tổ tiên của mình

Ngày & Giờ: 09:00 – 17:00 thứ Bảy 10/08

Phí tham dự: Đã bao gồm bữa trưa

* 2,400,000 đồng/người đối với người tham dự muốn có buổi gặp riêng với Thầy về Constellation (sơ đồ gia đình) trước khi tham gia Workshop.

*1,200,000 đồng/người đối với người chỉ tham dự Workshop

Số ghế có giới hạn bạn nhé! Vui lòng đặt chỗ qua các phương thức sau:

👉 📞 Gọi điện: 0235 3 86 11 58

👉 📩 Email: info@aluminarylife.com

Về Systemic Constellation: http://consultosee.com/en/about-systemic-constellation/

--------

Về thầy TORSTEN SEEGER

“Tìm hiểu hệ thống tính cách (Systemic Work) giúp tôi chấp nhận và trở thành con người thật của mình. Thấu hiểu và biết ơn là hành động cơ bản để sống một cuộc sống chân thật và đủ đầy, tôi tin rằng người Việt có thể trải nghiệm và hiểu được điều này. Nên tôi mới thành lập ConsulToSee ở đây.”

Torten đã có kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực chế tạo, quản lý chất lượng, quản lý dự án với công ty đa quốc gia Đức SGL Group. Trước đây, anh cũng làm 6 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chủ yếu với Cộng đồng Max-Planck Đức nổi tiếng và Harry Kroto, người đạt giải Nobel.

Năm 43 tuổi anh được trải nghiệm Family Constellation do Monka Wyss thực hiện ở Malalaysia. Chuyến trải nghiệm đã cho anh niềm tin, sau đó anh quyết định học tập và nhận bằng Chuyên viên Systemic Constellation và Coaching, giống như Monika Wyss, Klaus P.Horn và Maththias Varga von Kibéd với Insa Sparrer.

Share This Event

bottom of page